Hallå där!

”Tänk på att det inte bara är att gå i land på ön, kontakta mig om ni vill ha mera information, hyra båtplats eller boka ett möte”

 

/Christoffer Storkaas

Tjänster

Skyddad industrihamn

Hamnplats nära Stockholm

På öns östra sida ligger vår industrihamn med långtgående verksamhet redan innan 1600-talet.
Vi påbörjade byggnationen av en rejäl vågbrytare 2005 för att skydda hamnen från den ökande båttrafiken. Idag är det endast en liten bit kvar. Här i hamnen kan bolag ställa upp sina arbetspråmar och fartyg skyddade från väder och vind. Vi tar emot fartyg upp till 1350GT. På öns nordöstra sida har vi en av Stockholms senast byggda ocean-kaj. Med en längd på 97m, farbart djup om 11m och eget hamnområde för säker angöring och lossning utanför lotsleder, ökar detta öns kapacitet att ta emot fartyg. Tveka inte att höra av er om ni är i behov av hamnplats nära Stockholm. 

Markuthyrning

Bara fantasin sätter gränserna

På ön har vi redan idag ett par hyresgäster som använder olika delar av öns markområden. Här kan vi erbjuda allt från uppställningsplatser till ytor för event-verksamheter. Ön är mycket rik på industrihistoriska byggnader och konstruktioner som är mycket eftertraktade idag.

Många delar av ön bjuder på häftig industrihistoria med imponerande rörinstallationer och cisterner. Mycket av det som event-designers letar efter finns här naturligt. Vi har därför med god erfarenhet sett att det går att arrangera större event för upp till 400 personer åt gången med allt från musikevenemang till lyxiga sittningar i rustik industrimiljö.

Forskning

Djup geotermisk energiforskning

Det är inte många som vet vad som försiggår under marken på ön Stora Höggarn. Här finns idag Stockholms enda privata berg-forskningsanläggning som drivs av Dividend Industries AB. Här forskas det på morgondagens energilager för att utjämna den höga värmelasten på vinterhalvåret. Det forskas även på i hur vi här i vårt kristallina och ”kalla” berg skall få tillgång till en till synes outtömlig energiresurs som inte är intermittent som sol- och vindkraft. Denna energiresurs kallas geotermisk energi. Läs gärna mera om forskningen på www.dividend.se

Nära till allt

Sjömil till Vikingshill, Nacka
0
Sjömil till Gåshaga, Lidingö
0
Sjömil till Vaxholm
0
Sjömil till Slussen, Stockholm
0

Avgifter

Fartyg får ej föras in i hamnområdet innan kontakt är upprättad med hamnkaptenen och fartyget är godkänt för inplacering i hamnområdet. Detta gäller även tillfälliga tilläggningar.

Vid överträdelse tas en avgift ut om 1500SEK per påbörjad timme för vakthavande befäl.

Prislista 2024

Hamnavgift

Här kan ni enkelt beräkna taxa för er hamnplats för både lång- och kortsiktig förvaring av fartyg i vår skyddade industrihamn.

Vi har förvaring av både båtar, skepp, pråmar, flytbryggor, fartygsdelar och det mesta som flyter, nedan kallat fartyg.

Fartyg betalar alltid minst 57SEK per kvadratmeter, och minst 2000SEK/månad

Fartygets yta beräknas genom att dess största längd och bredd multiplicerat i meter med en decimals noggrannhet. 

Vid bokningar kortare än 1 sammanhängande månad utgår dygnstaxa

Dygnstaxan beräknas genom denna formel:
(månadstaxa/10), Dock alltid minst 500 SEK/dygn oavsett storlek på fartyg.

 

Moms tillkommer på samtliga priser.

Landningsavgift (Helikopter)

Vid tillfälliga landningar med helikopter på ön tas en engångsavgift ut om 1400 SEK

Viktigt är att ni hör av er innan ni landar så vi kan kontrollera att ingen annan är inbokad att använda piren
 
Moms tillkommer på samtliga priser.

Till och från Stora Höggarn

För att underlätta för er kan vi erbjuda enklare person- och materialtransporter. Priserna avser enkel väg och vår persontransportbåt kan ta upp till 6 passagerare.

Prisexemplen nedan gäller på transport som påbörjas mellan kl 09:00–17:00

1a maj – 30e september

Nacka (Rörsundsvik) – Stora Höggarn 1200 SEK
Gåshaga brygga – Stora Höggarn 2200 SEK

Vaxholm – Stora Höggarn 2600 SEK

1a oktober – 30e april

Under vintersäsongen utgår ett vintertillägg på 20% samt att under strängare vinterförhållanden med isläggning kan vi ej garantera transporter.
 

Moms tillkommer på samtliga priser. 

Kajer i Stockholm

Kajer förvaltade av Stockholms Hamnar som kan användas för lastning och lossning av passagerare och gods

Fartyg får ej föras in i hamnområdet innan kontakt är upprättad med hamnkaptenen och fartyget är godkänt för inplacering i hamnområdet. Detta gäller även tillfälliga tilläggningar.

Vid överträdelse tas en avgift ut om 1500SEK per påbörjad timme för vakthavande befäl.

Kontakt